گل انار

گل انار

در کل اگر من جای شما بودم وقتم را صرف چیزهای بهتری میکردم.

به جز انعکاس نگاه خودم
چیزای دیگه ای هم توی چشماش بود
من مطمئنم
حتی اگه نتونم ثابتش کنم.
  • گل انار