گل انار

گل انار

در کل اگر من جای شما بودم وقتم را صرف چیزهای بهتری میکردم.

میگه من تاحالا مث تورو هیچ جا ندیدم.میگه مث هیشکی نیستی..کلی خندیدم.

میگم دیوونه ای تو دختر!میگه جدی میگم!باز میگه تاحالا مث چشمای تورو هیچ جا ندیدم.

  • گل انار