.

.

حالا هی بعد از نوشتن آن اسم :-) بگذار.من از این علامت متنفرم.
In the scent of a flower