گل انار

گل انار

در کل اگر من جای شما بودم وقتم را صرف چیزهای بهتری میکردم.

هنوزم هست.هست هست هست هست هست هست هست هست ...
  • گل انار