گل انار

گل انار

در کل اگر من جای شما بودم وقتم را صرف چیزهای بهتری میکردم.

خیلی خب باشه..

  • گل انار

من میگم اون سه تا عدد ، سه تا عددِ وسطِ شماره تلفنِ منه.البته من نمیگما دلم میگه.ازونور یه صدای بدجنس داد میزنه میگه نــه بـابـا..سه تا عددِ اولِ شماره ملیِ خودشـه.نمیدونم شماره ملیشو از کجا دیده که انقدر مطمئنه.وقتی حرفاشُ میشنوم تهِ دلم خالی میشه.از ترسا..ولی همه حرفاش حدس و گمانه احمقِ دل خالی کن.من حداقل از شماره موبایل خودم مطمئنم ولی اون چی؟صدای بدجنسِ دل خالی کن رو میگم.با فرضیه های مزخرفش فقط میخواد بهم ثابت کنه که من شایسته ی لیلی شدن نبودم

نبودم..

  • گل انار

شب به اندازه ی کافی نخوابیده بودم به خاطر همین تصمیم گرفتم یک ساعت برای جبران بخوابم.و در این یک ساعت خواب،کابوس دیدم.

یک نقاشی کشیده بودم توی خوابم،نقاشیِ دخترکی که جادوگری روی دست راستش ایستاده است.و بعد دیدم که نقاشی ام تغییر کرده به جادوگری که دخترک روی دستانش است.روی دستانش که نه،توی چنگالش بود درواقع.و این کارِ روحِ شیطانیِ خبیث بود.با دیدن این نقاشی ترسیدم.

خب تو را هم دیدم.پس فکر کردی چرا دارم این خواب را می نویسم؟؟تو هم بودی..طبق معمول مشغول سرگرم کردنِ خودت.من را نمیدیدی اصلا..راستی زن نداشتی..مجرد بودی کاملا.وقتی میگویم کاملا یعنی خبری از نامزد و این حرف ها هم نبود.به این کمک میکردی به داد آن میرسیدی...اما اصلا توجهی به من نداشتی.درحالی که تنها با یک نگاهت میتوانستی نجاتم بدهی..و من بعد از آن هرگز این خواب را کابوس خطاب نمی کردم.چرا توی خوابهام مدام خودت را می زنی به ندیدن؟به نفهمی؟چرا؟میدانی هستم اما خودت را میزنی به کوچه ی علی چپ..لطفا از این به بعد توی خوابم نیا یا اگر می آیی کمی توجه و دوست داشتن هم باخودت بیاور


+دریایی

  • گل انار
حتی شبیهِ افسانه ها نیست

زمان خراب شده.شایدم پیر شده..چون حواس پرتی گرفته من میفهمم.یه وقتا سریع میره جلو،یه وقتا اصلا یادش میره باید بره جلو..


  • گل انار